Τα υψηλά standard ποιότητας, οι σύγχρονοι λειτουργικοί χώροι και τα πρωτοποριακά πρόγραμματα εκμάθησης που βασίζονται στη βιωματική διδασκαλία (video shooting, improvisations, pronunciation skills, drama activities) εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές μας.

Γιατί να επιλέξετε την "ΕΥΡΩΠΗ"

  • τμήματα ολιγομελή - ομοιογενή
  • σαφές χρονοδιάγραμμα σπουδών
  • ευέλικτα ωράρια
  • άριστο περιβάλλον
  • εξειδικευμένους καθηγητές (πτυχιούχους ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων)
  • συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών
  • ενισχυτική διδασκαλία προκειμένου να καλυφθούν τυχόν αδυναμίες - ελλείψεις κάποιων μαθητών
  • χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού (video, multimedia, DVD, computer lab)
  • δανειστική βιβλιοθήκη
  • προσιτά δίδακτρα
English German French Microsoft Office Specialist ECDL